Historie

Fonden har sin oprindelse i St. Brøndum Sparekasse. Sparekassen, som oprindeligt hed St. Brøndum, Siem, Thorup Sognes Spare- og Lånekasse, blev stiftet d. 24. oktober 1870.
Formålet med sparekassen var “at give St. Brøndum, Siem og Thorup Sognes Beboere og Tyende let Adgang til at opspare Småsummer og erholde mindre Lån”. Sparekassen kom til at virke som selvstændig sparekasse frem til 1. april 2008 – altså i næsten 138 år.
I sparekassens vedtægter var der en bestemmelse om, at i det tilfælde sparekassen blev nedlagt eller sammenlagt med et andet pengeinstitut skulle et evt. overskud anvendes til almennyttige og velgørende formål i sparekassens virkeområde.
På St. Brøndum Sparekasses ordinære repræsentantskabsmøde d. 19. marts 2008, blev det enstemmigt vedtaget, at fusionere sparekassen med Sparekassen Himmerland A/S. Fusionen blev gennemført pr. 1. april 2008.
På samme møde besluttede repræsentantskabet at etablere en fond – St. Brøndum Sparekasses Fond. Sparekassens egenkapital samt lidt goodwill blev således til fondens grundkapital på kr. 16 mill.
Repræsentantskabet bestemte ligeledes at fonden hvert år skulle uddele 1/20 af kapitalen sammen med evt.  udbytter og renter som fonden måtte modtage.
Skulle fonden modtage donationer i form af f.eks testamentariske gaver eller lign., vil disse tilgå fondens kapital og uddeles over det resterende antal år.
Fonden skal støtte almennyttige og velgørende formål i det område der var St. Brøndum Sparekasses virkeområde, defineret som hovedsagelig Hellum Herred. Denne formulering gør, at fonden i særlige tilfælde kan støtte projekter udenfor Hellum Herred. Fondens levetid er altså 20 år fra 2008 til og med 2028.