Fundats

Fondens fundats blev vedtaget af St. Brøndum Sparekasses repræsentantskab d. 19. marts 2008 og derefter godkendt af Civilstyrelsen og Finanstilsynet.

Fundatsen (vedtægterne) kan hentes her. (Fundats)