Ansøgning

Alle ansøgninger skal skrives på skema. 

Ansøgningsskema med vejledning kan hentes her. (Ansøgningsskema)
Skemaet kan også rekvireres ved at fremsende brev eller mail til fonden.

Bemærk: ALLE felter i skemaet bedes udfyldt så omhyggeligt som muligt.

En detaljeret ansøgning er nødvendig, for at fondens bestyrelse kan danne sig et præcist indtryk af projektets art og udformning.

Det udfyldte, daterede og underskrevne skema indscannes og vedhæftes en mail til fondens mailadresse – erik.lassen@privatsport.dk 
Har man fået tildelt et beløb, kan man, hvis det bevilgede er højst 25.000, få hele eller dele af beløbet udbetalt som aconto. Hvis dette ønskes skal denne ansøgning udfyldes og fremsendes – kan hentes
her. (Aconto)

Ansøgningsfrister: 1. april og 1. oktober.